Uitdaging & Aanpak >

Uitdaging

ER IS BEHOEFTE AAN NIEUWE VERDIENGEBIEDEN ... In verschillende sectoren is een nieuwe Value Case nodig. Veranderingen van uiteenlopende aard hebben een dusdanige impact dat verschillende sectoren ook zelf substantieel moeten veranderen. Een van die sectoren is energie. Het (alleen) leveren van energie, fossiel of duurzaam, is steeds minder aantrekkelijk. Anderzijds, ... de aanvullende gebieden kennen nieuwe risico's. Voor één van de energiebedrijven in Nederland verkende Twinstone de Value Cases die verder gaan dan - alleen - het ontwikkelen van toegevoegde waardediensten.

Aanpak

KLEUR BEKENNEN, RUIMER BENADEREN, RICHTINGEN VERKENNEN ... Met het energiebedrijf is breder en dieper gekeken naar de strategische waarden, competenties, zwaktes en diverse belangen. Daaraan is een duidelijk ruimere marktanalyse van trends en toekomstige vraag & behoefteontwikkeling gekoppeld. Het advies is aangevuld met de vertaling in een aantal concrete Value Case-opties van oplopende complexiteit. Kortom, een Value Case-advies dat inspireert en confronteert. Een advies dat aanzet tot het maken van conclusies en keuzes.

Value Cases; de next step Producten:

  • Strategie
  • Onderzoek
  • Value Case ontwikkeling
  • Business Case ontwikkeling